Abotec is NEN-4400 gecertificeerd

Wat zijn het SNA keurmerk en de NEN4400 norm?

SNA (Stichting Normering Arbeid) is een stichting die toeziet op de juiste toepassing van de NEN-4400 norm. Deze norm is in samenspraak met de uitzendbranche, het bedrijfsleven en vakorganisaties tot stand gekomen. Na een positieve inspectie van de NEN4400-1 norm wordt het SNA keurmerk verleend.

Deze norm geldt voor alle organisaties die in Nederland gevestigd zijn en personeel uitzenden of detacheren, ook aan onderaannemers. Uitzendbureaus en aannemers van werk worden 2 x per jaar getoetst of zij nog aan de eisen van dit keurmerk voldoen.

Wat betekent het NEN4400 certificaat voor onze opdrachtgevers?

Het NEN4400-certificaat is ontwikkeld om de risico’s van opdrachtgevers van werk te beperken. Zo bent u beter beschermd tegen fraude en illegaliteit als u personeel via een SNA gecertificeerde organisatie inhuurt. Mocht de uitlener bijvoorbeeld mensen aan u uitlenen die niet in Nederland mogen werken of wiens identiteit niet goed vastgesteld is, zullen de hoge boetes niet voor uw rekening komen. Daarnaast bent u beschermt tegen vorderingen van de Belastingdienst wanneer de uitzendorganisatie waarvan u personeel inhuurt niet betaalde loonheffingen of omzetbelastingen heeft.

Het SNA keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid voor u als opdrachtgever. Dit maakt de uitzendsector uiteindelijk betrouwbaarder.
Uiteraard is Abotec SNA gecertificeerd. Concreet betekent dit: U kunt veilig personeel inlenen via Abotec zonder gevaar te lopen aansprakelijk gesteld te worden voor eventueel openstaande loonheffingen of omzetbelastingen van Abotec. Ook zorgen wij ervoor dat u alleen personeel inhuurt dat in Nederland mag werken.

Wat betekent het SNA keurmerk voor onze flexkrachten?

Het SNA keurmerk is echter niet alleen interessant voor onze opdrachtgevers. Ook voor uitzendkrachten is het van betekenis. Om het NEN4400-1 certificaat te ontvangen, moeten wij namelijk aan een aantal eisen voldoen die ook interessant zijn voor ons personeel. Zo worden wij tijdens de audit gecontroleerd of wij ons aan de betreffende cao’s houden en of de betaling conform deze cao’s plaatsvindt. In andere woorden: onze uitzendkrachten ontvangen dezelfde loon en betalen dezelfde pensioenpremies als een medewerker in dienst van één van onze opdrachtgevers.

Daarnaast kan ons personeel ervan verzekerd zijn dat zij van ons vooraf veiligheidsinstructies ontvangen. En natuurlijk staan wij altijd klaar voor hen bij vragen.

Register Normering Arbeid

Alle organisaties met een positief resultaat van de NEN-4400 inspectie zijn samengevat in het Register Normering Arbeid. Deze kunt u inzien op www.normeringarbeid.nl.

 

Onze laatste keuring was op donderdag 26 oktober 2017. En ja, wij zijn weer goedgekeurd.

Abotec SNA-certificaat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!