Procedure ziekmelding

Wij hopen natuurlijk dat het zo weinig mogelijk voor komt dat jij je niet in staat voelt om aan je werk te gaan. Maar het overkomt ons allemaal wel eens een keer. Helaas.

Sinds 1 januari 2019 hebben er enkele wijzigingen plaats gevonden rondom de ziek- en herstelmelding. Wij willen dan ook bij deze alle regels nog eens op een rijtje zetten.

Ziekmelding

Bij ziekte bel je als eerste je contactpersoon van het bedrijf waar je ter beschikking bent gesteld door Abotec. De contactgegevens van de projectleider van de opdrachtgever worden altijd bij aanvang van de opdracht aan je verstrekt.

Tip: zet bij aanvang van de opdracht altijd het mobiele nummer van de projectleider in je telefoon.

Voor uiterlijk 8.30 uur in de ochtend neem je ook telefonisch contact op met Abotec. Ziekmeldingen via sms, Whatsapp of email worden niet in behandeling genomen. Dit kan tot gevolgen hebben dat de ziektedag niet aan je zal worden doorbetaald.

Abotec zal regelmatig contact onderhouden over de voortgang van het ziekteverzuim.

LET OP: ziekmeldingen worden alleen in behandeling genomen wanneer volgens bovenstaande is gehandeld.

Herstelmelding

Wanneer jij je weer beter voelt en je je werk kan hervatten, verwachten wij dat je zowel de projectleider als Abotec hiervan vooraf in kennis stelt. Abotec zal de ziekmelding dan beëindigen bij het UWV.

Procedure

Vanaf 1 januari 2019 is Abotec bv geen eigen risicodrager voor de Ziektewet meer. Dit houdt in dat wij onze zieke medewerkers rechtstreeks ziek melden bij het UWV. Wanneer de ziekmelding juist is gedaan, melden wij je ziek en zullen de eerste 2 dagen als zogenaamde wachtdagen aangemerkt worden (dit zijn de dagen die niet doorbetaald worden). Vanaf de 3e ziektedag wordt door het UWV 70% van het dagloon aan je uitbetaald.

Enkele dagen na de ziekmelding ontvang je een dagloonbeschikking van het UWV over de hoogte van het dagloon. Zodra je deze dagloonbeschikking hebt ontvangen per reguliere post, ontvangen ook wij hiervan graag een kopie.
Abotec zal dan zorg dragen voor de aanvullende 20% zodat je uiteindelijk bij ziekte 90% van je dagloon krijgt uitgekeerd.

Wanneer je verwacht dat het een kort ziekteverzuim betreft, kun je er ook voor kiezen dat Abotec de ziekmelding niet doorgeeft aan UWV. Je hebt dan geen twee wachtdagen en kan deze dagen dus als verlof (100%) opnemen.

Let op: Je meldt je dus wel telefonisch ziek bij opdrachtgever en Abotec.

Houd er wel rekening mee dat wanneer je bijvoorbeeld na 2 dagen nog niet aan het werk kan en je wilt dat Abotec je alsnog bij het UWV ziek meldt, dat dit niet met terugwerkende kracht kan. De 2 wachtdagen gaan dan alsnog in.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!